A 2011-2012. időszakra a Díjbizottság a KÉPAF PhD Díjat Molnár Józsefnek ítélte, Variációs módszerek a gépi látásban című munkájáért.

 

 

KÉPAF PhD Díj 2011-2012

A KÉPAF PhD Díjat azon posztdoktori kutató kaphatja, akit a KÉPAF Vezetői Testülete által megválasztott PhD Díjbizottság kiválaszt. A PhD Díjat először a KÉPAF 2013 konferencián fogják odaítélni. A potenciális jelölteket 2012. december 1-ig kérjük, hogy nyújtsák be pályázatukat. A döntés a győztesről 2012. december 31. előtt fog megszületni.
A jelöltnek 2011-2012-ben Magyarországon megszerzett PhD fokozattal kell rendelkeznie. A PhD témája a számítógépes látás, képfeldolgozás vagy szorosan kapcsolódó területhez kell, hogy kapcsolódjon.

A PhD Díj feltételeit, szabályait itt olvashatja.

A benyújtandó dokumentumok listája

1) Témavezető(k) ajánlólevele a pályázó önálló eredményeinek kiemelésével
2) Magyarországi intézmény által kibocsájtott PhD diploma másolata
3) Angol vagy magyar nyelvű PhD disszertáció és tézisfüzetek
4) A bírálatok és az azokra adott írásbeli válaszok
5) A disszertáció témakörében a védés előtt megjelent vagy elfogadott
publikációk listája
6) Társszerzői nyilatkozatok

 

A pályázat benyújtásának lépései

1. Lépjen be a KÉPAF 2013 CMT rendszerbe
2. Válassza ki a "Create a new paper submission" linket.
3. Válassza a "PhD Prize" track-et.
4. Adja meg a kért adatokat és töltse fel a benyújtandó dokumentumokat a fent megadott sorrendben.


A KÉPAF PhD Díj 2011-2012 díjbizottsága

Elnök: 

  • Csetverikov Dimitrij (SZTAKI)

Tagok:

  • Czúni László (PE)
  • Hajdú András(DE)
  • Kató Zoltán (SZTE)
  • Szirányi Tamás (SZTAKI)
  • Szirmay-Kalos László (BME)